Familjerätt

Ni som är nyblivna föräldrar eller ni som är föräldrar men kanske ska gå skilda vägar, kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

För att kunna erbjuda kommunens medborgare en bättre kvalitet och fler resurser så samarbetar Köpings kommun med Västerås stad i familjerättsliga frågor. Detta gör att du som medborgare kommer att komma i kontakt med Västerås familjerättsgrupp.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerättsgruppen kan ge er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet/föräldraskapet. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se