Familjecentrums logga

En öppen mötesplats för barn och föräldrar med lek, sång och
fika.

Familjecentrum drivs i samarbete mellan Svenska Kyrkan, Landstinget Västmanland och två av kommunens förvaltningar: Social & Arbetsmarknad samt Kolsva kommundel.

I lokalerna, som ligger på våning 2 på Kolsvas Vårdcentral, finns ett
klädbibliotek där familjer har möjlighet att låna kläder, leksaker, babysitter med mera.

Barngruppsverksamheten leds av personal från Svenska kyrkan.

Personal från MVC och BVC deltar vissa dagar i verksamheten, liksom personal från öppenvården barn och unga.

Personal från Kolsva bibliotek bidrar med sagostunder och sagopåsar som familjerna kan låna hem.

Ibland kommer inbjudna föredragshållare och informerar om sin verksamhet, till exempel Hälsocentrum, familjerådgivningen, MVC/BVC-psykolog med flera.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se