Familjecentrum i Kolsva

Familjecentrum i Kolsva

Familjecentrum på Kolsva bibliotek är en öppen mötesplats för barn och föräldrar. Med lek, sång och fika!

Våra öppettider

Familjecentrum har öppet:

  • Tisdagar och fredagar klockan 9.00-11.30

Personalen på Familjecentrum

Personal från MVC och BVC deltar vissa dagar i verksamheten, liksom personal från öppenvården barn och unga.

Personal från Kolsva bibliotek bidrar med sagostunder och sagopåsar som familjerna kan låna hem.

Ibland kommer inbjudna föredragshållare och informerar om sin verksamhet, till exempel Hälsocentrum, familjerådgivningen, MVC/BVC-psykolog med flera.

Ett samarbete mellan flera aktörer

Familjecentrum drivs i samarbete mellan Svenska Kyrkan, Region Västmanland och Köpings kommun.

Barngruppsverksamheten leds av personal från Svenska kyrkan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se