Familjecentrums logga


Familjecentrum drivs i samarbete mellan Svenska Kyrkan, Landstinget Västmanland och två av kommunens förvaltningar: Social & Arbetsmarknad samt Kolsva kommundel.

Barngruppsverksamheten leds av personal från Svenska kyrkan.

Personal från MVC och BVC deltar vissa dagar i verksamheten, liksom personal från öppenvården barn och unga.

Personal från Kolsva bibliotek bidrar med sagostunder och sagopåsar som familjerna kan låna hem.

Ibland kommer inbjudna föredragshållare och informerar om sin verksamhet, till exempel Hälsocentrum, familjerådgivningen, MVC/BVC-psykolog med flera.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se