Engagera dig!

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Vi erbjuder flera tjänster där vi är beroende av frivilliga som hjälper till. Det handlar både om mindre uppdrag som väntjänst, så väl som om lite större åtaganden som familjehem. Vissa uppdrag får du ekonomisk ersättning för och andra gör du enbart för att det är roligt - men vi lovar att alla ger dig mycket tillbaka oavsett!

God man

Som god man bidrar du till stabilitet och trygghet för en person som på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan sköta sin ekonomi och sina samhällskontakter.

Flera uppdrag inom integration

Här hittar du en bra sammanställning av det du kan göra för att bidra till integrationen av personer som av olika anledningar kommit till Sverige och Köping från ett annat land. Du kan ta både enklare uppdrag som språkvän, och lite mer omfattande som att bli familjehem åt ensamkommande flyktingbarn.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte eller föräldrar som behöver avlastning, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Kontaktperson enligt LSS

En kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska främja sociala kontakter och ge möjlighet till delaktighet i samhällets fritidsutbud. Du får helt enkelt betalt för att vara en kompis till någon som behöver stöd att komma ut i samhället.

Stödfamilj enligt LSS

Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. För barnet innebär stödfamiljsvistelsen att den får träna sig i sociala situationer och får ett större kontaktnät utanför den egna familjen.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Frivilligverksamheten för äldre

Vi har behov av frivilliga för att kunna ge våra äldre det lilla extra i tillvaron, vare sig det gäller ett stilla samtal med någon som bor ensam eller som stöd vid de aktiviteter som ordnas på våra mötesplatser, träffpunkter och inom anhörigstödet.

Det går också bra att komma med helt egna idéer!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se