Engagera dig!

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Vi erbjuder flera tjänster där vi är beroende av frivilliga som hjälper till. Det handlar både om mindre uppdrag som väntjänst, så väl som om lite större åtaganden som familjehem. Vissa uppdrag får du ekonomisk ersättning för och andra gör du enbart för att det är roligt - men vi lovar att alla ger dig mycket tillbaka oavsett!

God man

Som god man bidrar du till stabilitet och trygghet för en person som på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan sköta sin ekonomi och sina samhällskontakter.

Flera uppdrag inom integration

Här hittar du en bra sammanställning av det du kan göra för att bidra till integrationen av personer som av olika anledningar kommit till Sverige och Köping från ett annat land. Du kan ta både enklare uppdrag som språkvän, och lite mer omfattande som att bli familjehem åt ensamkommande flyktingbarn.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte eller föräldrar som behöver avlastning, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Kontaktperson, avlösare och stödfamilj enligt LSS

Vi behöver kontaktpersoner, avlösare och stödfamiljer till de i vår kommun som lever med en funktionsnedsättning, främst barn och ungdomar. Det är enkla och trevliga uppdrag och du behöver egentligen inga andra kvalifikationer än din personliga lämplighet. Uppdragen tar allt från några timmar i veckan och uppåt, och vi tror att det finns många i vår kommun som skulle vara perfekta för uppgiften! Självklart får du betalt för din tid.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Frivilligverksamheten för äldre

Vi har behov av frivilliga för att kunna ge våra äldre det lilla extra i tillvaron, vare sig det gäller ett stilla samtal med någon som bor ensam eller som stöd vid de aktiviteter som ordnas på våra mötesplatser, träffpunkter och inom anhörigstödet.

Det går också bra att komma med helt egna idéer!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se