Jobbcenter - för arbetslösa med försörjningsstöd 

Är du arbetslös och söker försörjningsstöd så kommer du att komma i kontakt med Jobbcenter. Du som kommer till Jobbcenter erbjuds som regel någon form av sysselsättning inom fyra veckor. Jobbcenter samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, andra organisationer, offentlig förvaltning och näringslivet. Jobbcenters syfte är att hjälpa människor till arbete eller studier och på sikt en egen försörjning.

MFP Alternativtext

Jobbcenters verksamhet riktar sig i första hand till personer som får försörjningsstöd och i andra hand till personer som är arbetslösa, där Jobbcenter har avtal med Arbetsförmedlingen. 

Individuell planering

Din första kontakt med Jobbcenter är genom kartläggningsgruppen som ger en information. Direkt efter den gemensamma informationen träffar du en handläggare enskilt och börjar en individuell planering. Kartläggningsgruppen handleder dig och hjälper till att ordna praktikplatser, jobbsökaraktiviteter, skriva CV och personligt brev samt få studievägledning med mera.

Jobbcenter handlägger även, via avtal med Arbetsförmedlingen:

  • sysselsättningsfasen, vilket är åtgärder personer som varit arbetslösa längre än 450 dagar och
  • offentlig skyddad anställning (OSA) för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

Praktik ett alternativ

Jobbcenter förmedlar också praktikanter och praktikplatser med syfte att ge en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Jobbcenter har även egna verksamheter där du kan få praktikplats eller arbetspröva.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se