Försörjningsstöd

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. En del av det ekonomiska biståndet kan vara  försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Tillfällig ekonomisk hjälp

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

Du som vistas i  kommunen har rätt att söka försörjningsstöd. Vem som har rätt till försörjningsstöd regleras av Socialtjänstlagen och i de kommunala riktlinjernaPDF. Det finns flera faktorer som påverkar om du har rätt till försörjningsstöd.

  • Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du ska söka A-kassa/Alfa, AFA om du har möjlighet. 
  • Du ska söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få. På Försäkringskassan kan du få mer information om hur du söker bidrag och ersättningar till exempel sjukersättning, hos Pensionsmyndigheten får du information om hur du söker pension.
  • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos Centrala studiestödsnämnden.
  • Om du har ekonomiska tillgångar, pengar, aktier eller fonder måste du använda dessa innan du har rätt till försörjningsstöd. Bil, båt, villa, bostadsrätt, sommarstuga med mera betraktas som kapital som går att sälja.

Det finns en riksnorm för försörjningsstöd som gäller för alla kommuner i Sverige. För beräkning av försörjningsstöd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd.

Nödvändiga utgifter

Försörjningsstödet ska räcka till nödvändiga utgifter som mat, hygienartiklar, kläder och utgifter som hyra, el och hemförsäkring. Du kan också få stöd för att betala avgifter för A-kassa och eventuella arbetsresor samt för kostnader för hälso- och sjukvård.

Ansökan

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd  ringer på telefontid och pratar med en socialsekreterare på Verksamhetsområde arbete och försörjning.

Inom två veckor kommer du kallas per brev till socialtjänsten för ett personligt besök med en socialsekreterare. I brevet kommer det också finnas information om vilka uppgifter och handlingar som ska medtas till besöket samt en ansökningsblankett.

Överklaga ett beslut

Om du har fått nej på din ansökan om försörjningsstöd eller inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du får information om hur du överklagar  tillsammans med beslutet om avslag. Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se