Jobbcenter

Jobbcenter är den kommunala arbetsmarknadsenheten, vars verksamhet syftar till att vägleda och stödja medborgaren mot egen försörjning. Du får en individuell kartläggning och erbjuds aktiviteter anpassat efter din egen förmåga och målsättning.

Individuell planering och olika aktiviteter

När du kommer till Jobbcenter får du först information om verksamheten och det stöd du kan erbjudas. Du kommer sen att få träffa en arbetsmarknadskonsulent som hjälper dig att göra en individuell planering för din väg mot uppsatta mål.

Det finns aktiviteter både i grupp och individuellt och exempel på det du kan komma att erbjudas är arbetsmarknadsförberedande insatser, språkträning, skriva ansökningshandlingar, personlig utveckling, studievägledning eller praktik.

Är du mellan 16 och 25 år kan du bli hänvisad till Ungcenter.

På Jobbcenter finns ett eget arbetslag som utför olika praktiska arbetsuppgifter inom kommunen och här finns platser för praktik, arbetsträning och arbetsprövning.

Samarbete internt och externt

Jobbcenter samarbetar med många instanser, både internt och externt, för att förenkla kontakterna för dig och erbjuda ett så brett urval av aktiviteter som möjligt. Exempel på de vi samarbetar med är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, andra organisationer, offentlig förvaltning och näringslivet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se