Ekonomiskt bistånd

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kan också kallas för försörjningsstöd eller socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd?
Hur mycket pengar kan jag få?
Hur ansöker jag?
När får jag pengarna?
Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?
Vad händer om det blir fel?
Länkar
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se