Budget- och skuldrådgivning

Kommunen erbjuder hjälp till människor att hitta lösningar på ekonomiska problem. Genom budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv. Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt där vi tillsammans arbetar för att förändra din ekonomiska situation.

För att nå förändring krävs att du är intresserad av att själv ändra din ekonomiska situation. Du beskriver din situation och tillsammans hjälps vi åt att lösa problemen. Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Vi går igenom dina inkomster, utgifter, skulder och tillgångar och lämnar förslag på vad som kan förändras, till exempel en hållbar budget, avbetalningsplaner, söka  skuldsanering.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se