Ansök om hjälp – bistånd

Yngre man lägger handen på äldre mans axel

Biståndsbeömning betyder behovsprövning

Många av våra tjänster, både för äldre och personer med funktionsnedsättningar, är biståndsbedömda. Ett bättre ord för biståndsbedömning är behovsprövning.

För att bli beviljad tjänsten vi erbjuder behöver vi alltså se om du har de behov som lagen har satt upp som kriterier för att få rätt till tjänsten. Det gäller oavsett om det rör sig om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen, eller färdtjänstlagen. Det är våra biståndshandläggare som gör behovsprövningen.

Hitta mer information om ansökan
på respektive webbsida

Du hittar information om hur du ansöker om att få en prövning gjord på webbsidan för varje tjänst - leta i menyn här på sidan. Oftast hittar du där också länkar till de blanketter du behöver fylla i för att påbörja prövningen.

Ring handläggare utifrån
vilket födelsedatum du har

Om du har frågor kan du vända dig till biståndsenheten på Vård & Omsorg, eller till biståndshandläggare i Kolsva om du tillhör kommundelen. Om du tillhör Kolsva är det bara en handläggare som gör behovsprövning, den når du på 0221-250 91.

Mot övriga kommunen har vi ganska många handläggare som arbetar, och fler sorters ärenden handläggs från vård- och omsorgsförvaltningen. För att det ska bli så enkelt som möjligt både för dig och oss har vi delat in oss utifrån vilken dag i månaden du är född, det är bland annat för att du ska slippa byta handläggare ifall du skulle flytta inom kommunen.

Här nedan hittar du alla telefonnummer till våra biståndshandläggare. Gå till den rubrik som passar ditt ärende (till exempel hemtjänst) och välj det telefonnummer som är parat med ditt födelsedatum för att nå den person som kommer handlägga ditt ärende. Om du råkar ringa fel nummer leder vi dig givetvis rätt, var inte orolig!

Min fråga gäller äldreomsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller äldreboende 

Jag är född dag 1-3 i min månad
Jag är född dag 4-5 i min månad
Jag är född dag 6-8 i min månad
Jag är född dag 9-11 i min månad
Jag är född dag 12-15 i min månad
Jag är född dag 16-18 i min månad
Jag är född dag 19-21 i min månad
Jag är född dag 22-24 i min månad
Jag är född dag 25-27 i min månad
Jag är född dag 28-31 i min månad

 

Min fråga gäller funktionsnedsättning/LSS

Jag är född dag 1-15 i min månad
Jag är född dag 16-31 i min månad

 

Min fråga gäller socialpsykiatri

Ring 0221-257 46, oavsett vilken dag i månaden du är född.

 

Min fråga gäller färdtjänst eller riksfärdtjänst

Ring 0221-255 61, oavsett vilken dag i månaden du är född.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se