Anhörigstöd missbruk

Det finns stöd för dig som är anhörig till någon som har drog- eller alkoholproblem. Det finns möjlighet till både individuellt stöd och att få vara med i en grupp och träffa andra i liknande situation.

Målet med vårt stöd till anhöriga är att du ska få kvalitet i ditt eget liv, vilket kan vara svårt om du har en familjemedlem eller närstående som lever med missbruksproblem.

Vi ger dig strategier som kan hjälpa dig att minska på beteenden som kan kopplas till medberoende.

Samtal enskilt och i grupp

Samtalen i både grupp och individuellt bygger på CRAFT-metoden.

CRAFT-metoden baseras på kognitiv beteendeterapi och arbetar med tankar, känslor och beteenden När vi har några intresserade kan vi starta igång gruppsamtalen där vi träffas tio gånger. Målet efter att ha jobbat med CRAFT-metoden är att du ska:

  • personligen må bättre
  • kommunicera utan tjat och gnat
  • undvika situationer som medför risk för alkohol- eller drogkonsumtion
  • hitta andra positiva aktiviteter
  • hantera våldsamma situationer
  • föra samtal om att söka hjälp för problemen

Kontakt

Ring anhörigstödet för missbruk för att boka en tid för samtal eller anmäla intresse till gruppsamtalen. Du kan även meddela din behandlare eller handläggare på kommunen. Vi har tystnadsplikt och allt som sägs är sekretessbelagt. Träffarna är kostnadsfria.

Vi som arbetar med anhörigstöd för missbruk heter Barzan Omari och Carina Wiklund Gustafsson och du når oss på 0221-251 74.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se