Anhörigkonsulenter

Vi anhörigkonsulenter finns till för dig som stödjer eller vårdar någon person i din omgivning. Vi har självklart tystnadsplikt.

Vad vi kan erbjuda

Information och guidning

Vi ger dig information om det anhörigstöd vi konsulenter kan bidra med. Vi hjälper dig även att hitta rätt i kommunen eller till andra organisationer, föreningar och samfund som erbjuder stöd.

Enskilda samtal och samtal i grupp

Vi erbjuder samtal enskilt vid ett personligt möte, via mejl eller telefon – du väljer. Vi håller också i anhöriggrupper. Hit kommer människor i liknande situation som du – för att få fördjupad kunskap, dela med sig av egna erfarenheter och för att lyssna till andras.

Informationsträffar och föreläsningar

Vid våra informationsträffar och föreläsningar får du kunskap och nya strategier att ta med i vardagen. Du hittar vad som är på gång under fliken Anhörigcentrum, och oftast annonserar vi i ”Dagboken” i Bärgslagsbladet också.

Utbildning i taktil massage

Du får lära dig en mjuk beröringsmassage för händer och rygg. Massagen ger lugn, ro och välbefinnande. Utbildningar startar kontinuerligt, välkommen med din anmälan.

Anhörigvårdarkort

Vi utfärdar anhörigvårdarkort som finns till för dig och din närståendes säkerhet. På kortet lämnar du kontaktuppgifter till personer som har information om din närståendes tillstånd och vad som behöver göras om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Är du intresserad kan du fylla i underlaget som finns länkat här nedan, eller kontakta oss.

Fler tjänster som kan underlätta för er

Kommunen erbjuder en rad tjänster för den som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vissa tjänster är öppna och andra kräver utredning av en handläggare. Att den du vårdar får stöd kan innebära en avlastning för dig som anhörig. Vi kan hjälpa dig nå rätt person med dina frågor, eller ring kommunens växel på 0221-250 00.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se