Anhörigcentrum

Foto på Tunadals ingång

Anhörigcentrum finns på Tunadal, Virgatan 7. Här hittar du allt vårt informationsmaterial, och det är här vi håller våra anhöriggrupper bland annat. Välkommen hit, ensam eller tillsammans med den du vårdar eller stödjer.

Anhöriggrupp

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp och träffa andra i liknande situation? Grupper startar när tillräckligt många anmält sitt intresse. Kontakta oss anhörigkonsulenter om du vill veta mer eller anmäla dig.

Informationsblad om anhöriggrupper

Anhörigutbildning

Önskar du mer information och kunskap om någon sjukdom eller annat relevant ämne? Grupper startar när tillräckligt många anmält sitt intresse. Kontakta oss om du vill veta mer eller anmäla dig. Vi tar gärna emot förslag på vad våra utbildningar kan handla om.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 juli 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se