Anhörigstöd

Det kan vara tufft att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk, äldre, funktionsnedsatt eller har fastnat i ett missbruk. Det är då viktigt att ta stöd för att orka i längden och få kvalitet i ditt eget liv.

Vi erbjuder stöd både för dig som lever nära någon i missbruk och för dig som vårdar en närstående hemma. Du kan bland annat få samtal, vara med i en anhöriggrupp eller ta del av utbildningar. Vi kan även guida dig rätt bland kommunens olika tjänster som kan avlasta dig.

Du måste inte vara familj för att räknas som anhörig, du kan också vara till exempel nära vän eller granne.

Länkar

Läs vidare på vår webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se