Anhörigstöd

Bild på tekopp och fåtölj

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, eller helt enkelt blivit så gammal det inte riktigt går att klara sig själv längre.

Att hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge mycket glädje, men det kan också vara tufft, och ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Vi erbjuder bland annat samtal, anhöriggrupper och föreläsningar för att underlätta för dig som anhörig. Vi kan även guida dig rätt bland kommunens olika tjänster som kan avlasta dig.

Med anhörig menas en person i familjen, en partner eller nära släkting. Anhöriga kan också vara grannar eller nära vänner.

Läs vidare på vår webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 juli 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se