Värdighetslöften

Nationella värdegrunden

Den 1 januari 2011 infördes nya bestämmelser i Socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

Lokala värdighetslöften

För att leva upp till den nationella värdegrunden har vård- och omsorgsnämnden bestämt att införa lokala värdighetslöften. Dessa löften talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från Vård & Omsorg.

Vi lovar att:

  • Du får ett individuellt utformat biståndsbeslut med specificerade insatser
  • Du får en individuell genomförandeplan som beskriver hur du önskar att dina insatser ska ges
  • Du får en kontaktman
  • Du får ett uppföljande samtal två gånger per år
  • Vi ska återkoppla dina synpunkter och klagomål inom 5 dagar
  • 80 % av vår personal har vård- och omsorgsutbildning
  • Tillsvidareanställd personal har grundläggande demens- samt värdegrundsutbildning
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se