Hemtjänst

Bild på person som tittar på rosor

Hemtjänst innebär att ge äldre och personer med behov av hjälp omsorg i hemmet efter den enskildes behov. Syftet är att ge möjlighet att bo kvar i sitt eget boende, trots olika hjälpbehov. Insatserna utformas i samråd med brukaren i en behovsbedömning.

Personlig omvårdnad

Inom hemtjänsten finns även nattpatrull, matdistribution och möjlighet att få trygghetslarm kopplat till sitt boende.  Korttidsboende/växelvård finns både som avlastning för anhöriga och som rehabilitering för brukaren.

Trygghetslarm

Ett larm i hemmet ger en extra trygghet för både brukaren och anhöriga. Brukaren larmar på enkelt sätt i situationer där man behöver hjälp. Larmcentralen bevakas dygnet runt och vid larm kommer hemtjänstens personal till hemmet så fort som möjligt.

Matservice

Kommunen erbjuder matservice till personer i eget boende som på grund av  funktionsnedsättning inte kan laga sin mat. Behovet utreds och bedöms av biståndshandläggare. Matservice innebär att man köper en kyld måltid i matlåda och får den levererad  till bostaden.

Ansök hos biståndshandläggare

Våra biståndshandläggare tar hand om ansökan om hemtjänst och andra insatser, ansökan till särskilda boenden och ansökan om färdtjänst.

Socialstyrelsens brukarundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen en brukarundersökning som heter "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Här kan du läsa en sammanställning av resultaten för hemtjänsten i Köping.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se