Dagverksamhet

Vår omsorgspersonal håller tillsammans med aktivitetsteamet dagverksamhet för demenssjuka på träffpunkt Stugan på Nygård och träffpunkt Älgen på Nordlund (våning fem).

Vi arbetar för att

  • möta varje person utifrån just deras behov
  • genom vardagliga sysslor ge stimulans för att kunna behålla förmågor
  • ge möjlighet att leva ett aktivt och socialt liv sjukdomen till trots

Aktiviteter

De dagliga aktiviteterna kan till exempel vara att tillsammans baka eller laga mat, sjunga, lyssna på musik, spela spel, läsa dags- och veckotidningar, ta promenader eller göra lättare trädgårdssysslor.

Om du vill ringer vi dig som deltagare på morgonen för att hälsa dig välkommen. Vi möter dig också i dörren för att välkomna dig in.

Målgrupp

Dagverksamheten är till för dig som har en demenssjukdom men fortfarande bor i eget boende. För att delta i verksamheten krävs att du har genomgått eller påbörjat en demensutredning. Antalet besöksdagar och aktiviteter varierar efter var och ens behov.

Är du intresserad av att delta? 

Kontakta biståndsenheten på telefonnummer 0221-255 41 om du har frågor eller vill anmäla dig till verksamheten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se