Anhörigkurser

Utbildning i demensvård för anhöriga

Syftet med demensteamets kurser är att ge anhöriga till personer med demenssjukdom mer kunskap om och förståelse för demenssjukdomar. Vi vill att du som anhörig ska känna en större trygghet när det gäller demensområdet, och att du på så sätt kan bli en större del av din närståendes liv.

Alla som har en anhörig med demenssjukdom i Köpings kommun är välkomna att delta.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen, och vi behandlar olika ämnen vid varje tillfälle.

  • Vid tillfälle ett går vi igenom demenssjukdomar, mediciner och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom)
  • Vid tillfälle två går vi igenom bemötande och förhållningssätt
  • Tillfälle tre handlar sedan om miljö, med fokus på hörsel, syn och måltidssituation, och kognitiva hjälpmedel

Vid varje tillfälle finns givetvis även möjlighet till att ställa frågor.

Anmälan

Du anmäler dig på demensteamets telefonnummer 0221-258 85, eller till teamets samordnare Linda Jakobsson på linda.jakobsson@koping.se. Ny utbildning startar så snart vi har tillräckligt med anmälningar.

För att skapa gemenskap och trygghet i gruppen går det tyvärr inte att bara anmäla sig till ett tillfälle, utan endast kursen i sin helhet.

Vill du veta mer eller har några frågor är det bara att kontakta oss!

Utbildare

Vi som håller i utbildningarna är  Linda Jakobsson, demenssjuksköterska och Therese Jakobsson, arbetsterapeut.

Kontaktuppgifter till oss utbildare hittar du under rubriken Kontakta oss.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se