Demenssjukdom

Vit bänk i solsken

Visste du att Köpings kommun ligger i framkant i landet vad gäller demensvård? Det är vi stolta över och hoppas att du som har behov av oss märker!

Demensteamet

En stor del i framgången är vårt demensteam som består av en sjuksköterska och en arbetsterapeut med specialkompetens inom demensvård. Teamet finns till både för att stötta personalen i vår verksamhet i deras möte med demenssjuka personer, och för allmänheten genom rådgivning, stöd och kurser.

Få råd och stöd av teamet

Om du vill komma i kontakt med teamet kan du ringa på telefonnummer 0221-258 85. Teamet svarar varje vardag klockan 08.00-09.00, men kan även finnas på plats andra delar av dagen i mån av tid.

Hit kan du ringa om i princip allt som rör demenssjukdomar – kanske är du orolig för en anhörig som börjar visa symptom, eller behöver få lite stöd i hur du ska bemöta någon i din närhet som har fått en diagnos.

Lär dig mer om demenssjukdomar

Demensteamet håller även kurser för anhöriga. Anmäl dig på demensteamets telefon eller på mejladress linda.jakobsson@koping.se, en ny kurs startas så snart tillräckligt många anmält sig. Läs mer under fliken Anhörigkurser.

Läs om Köpings kommuns
arbete med demensvård

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se