Trygghetsboende 70+

Foto på huset Virgatan 7

Virgatan 5 och 9 är ett trygghetsboende för personer som är 70 år och äldre. Syftet är att erbjuda ett tryggare boende med hög tillgänglighet och närhet till service.

Vad är ett trygghetsboende?

Trygghetsboende är ett boende i vanlig lägenhet för dig som vill ha mer trygghet och social samvaro. Boendet har ökad tillgänglighet och ligger i anslutning till mötesplats Tunadal där det finns möjlighet att både äta mat och umgås. Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård i boendet.

Ansökan

Villkoret för att få en lägenhet i trygghetsboende är att minst en i hushållet har fyllt 70 år och uppfyller kraven enligt Köpings Bostads AB (KBAB) uthyrningspolicy. Man söker trygghetsboende på samma sätt som andra lägenheter hos KBAB.

Förtur

Du som känner att en lägenhet i trygghetsboende skulle bidra till att öka din trygghet och minska beroendet av hjälp, har möjlighet att ansöka om förtur. Prövning av förtur görs av biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Tilldelning

Vid tilldelning av en lägenhet gäller först förturen, men om det finns flera som är beviljade förtur är det ködatumet som styr vem som får lägenheten. Finns det inga förturer gäller enbart ködatumet. 
För frågor om ansökan, bostadskö med mera, kontakta KBAB.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se