Möjligheten att flytta med din partner till särskilt boende

J+J=hjärta skrivet på asfalt

När din make, maka eller sambo behöver flytta till äldreboende - eller särskilt boende som det också kallas - har ni rätt att fortsätta bo tillsammans. Det har ni rätt till även om du själv inte är i behov av heldygnsvård. Det kallas parbogaranti.

Ansök hos biståndshandläggare

Om du är intresserad av att flytta med din partner till boendet gör ni en ansökan hos våra biståndshandläggare. Det är den av er som beviljats plats i särskilt boende som gör ansökan.

Praktisk information

Ni får lägenheter utifrån vilka platser som finns lediga hos oss. Ni hamnar alltid under samma tak, alltså på samma boende, men det kan bli så att ni hamnar på olika avdelningar, och det är inte så många lägenheter som är tillräckligt stora för att rymma två personer. Men det beror också lite på hur mycket skrymmande hjälpmedel till exemepel som din partner behöver i sin vård.

Flytten

När ni flyttar in hos oss fungerar det som en vanlig flytt – ni tar med er allt det ni vill ha i ert nya hem. För den av er som beviljats platsen ingår en vårdsäng i hyran, men du som partner måste även ha med dig egen säng i flytten. Ni möblerar självklart som ni vill, men det du tar med får inte hindra eller försvåra den vård som personalen utför.

Du förväntas klara dig själv

När du flyttar in förutsätter vi att du klarar dig själv precis som hemma. Har du redan hemtjänst så kommer du så klart fortsätta ha det, och då utförs den av boendets personal.

Du får tillgång till boendets allmänna lokaler, och kan vara med på fritidsaktiviteterna som ordnas.

Om ni delar lägenhet så ingår städningen i hyran. Om du som partner däremot har en egen lägenhet så är det du själv som sköter det.

Möjlighet att beställa matabonnemang

Du har möjlighet att betala månadsvis för ett matabonnemang. Då äter du samma mat som erbjuds de övriga på boendet, och slipper bestyret med att handla och laga mat.

Hälso- och sjukvård

Du behåller och sköter själv din kontakt med läkare, distriktssköterska och andra vårdinstanser precis som tidigare.

Om din hälsa försämras

Om ditt hälsotillstånd försämras ansöker du om hjälp för egen del. Det kanske innebär att få hemtjänst via personalen på boendet, eller att du övergår till att ha en permanent plats i boendet. Kontakta i så fall våra biståndshandläggare, du hittar kontaktuppgifter på baksidan av broschyren.

Tekanna och rosor på köksbänk

Bo på prov

Ett bra sätt att komma fram till om parboende är den bästa lösningen för er kan vara att du under en tremånadersperiod provar att bo tillsammans med din partner i äldreboendet. Passar det bättre att du bor kvar i din nuvarande bostad har du möjlighet att sova över på boendet någon gång ibland istället.

Villkor

Du kan bo kvar hos oss så länge din partner gör det.

Om ni delar lägenhet så betalar du ingen extra hyra, men om ni väljer att ha separata så betalar du hyra för din egen lägenhet.

Du måste avsäga dig besittningsskyddet

Innan du kan flytta in måste du och din partner skriva under en överenskommelse där du avsäger dig besittningsskyddet. Det innebär att du inte kan göra anspråk på att bo kvar om din partner skulle flytta eller avlida.

Uppsägningstid

Om din partner flyttar eller avlider får du bo kvar under uppsägningstiden som framgår av hyreskontraktet. Undantaget är om du själv har beviljats plats i äldreboende – då får du så klart bo kvar.

Ha en plan för var du ska bo sen

Det är viktigt att du redan innan du flyttar in har klart för dig var du ska bo om din partner flyttar eller avlider. Om du har möjlighet rekommenderar vi att du behåller din nuvarande bostad. I annat fall förväntar vi oss att du anmäler dig till bostadskön.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se