Särskilt boende
- äldreboende och demensboende

Nygårdens baksida

Det som förr kunde kallas servicehem, sjukhem eller ålderdomshem har idag namnet särskilt boende. Särskilt boende kan både vara ett klassiskt äldreboende eller ett boende för personer med demenssjukdom.

Det kanske känns lite knepigt med benämningen särskilt boende, men det är svårt att hitta en term som täcker in bredden annars, så vi håller oss till ordet som lagen använder.

Särskilt boende kan sen delas in i två underkategorier:

  • Äldreboende, för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av funktionsnedsättningar och sjukdomar som har med din ålder att göra
  • Gruppboende eller demensboende, för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av demenssjukdom

En demenssjukdom kan man ha trots att man inte är så särskilt gammal. Båda formerna av boende bygger dock på samma lagstöd och ansöks om på samma sätt. Det är så klart också vanligt att man både har åldersrelaterade funktionsnedsättningar och demens samtidigt.

Ditt eget hem

Att flytta till särskilt boende ska vara som att bara byta bostad. Du hyr en lägenhet hos oss som du flyttar in i med dina möbler och saker. Det enda som finns i rummet när du flyttar in är en säng. Det som blir annorlunda är att du delar matsal och vardagsrum med de andra som bor på samma avdelning.

Du flyttar till oss för att du behöver mer stöd och hjälp än hemtjänsten kan ge dig i ditt nuvarande boende, men när du bor i din nya lägenhet hos oss ser vi det som att vi utför hemtjänst i just ditt hem. Det som förr var mer av en institution som var "inklusive allt" har nu alltså delats upp i två delar: en hyra av lägenhet och ett beslut om omvårdnadsinsatser. På så sätt blir din omvårdnad anpassad efter just dina behov och du har bättre koll på vad du har rätt till i form av omvårdnadsinsatser.

Behoven styr

För att få plats i ett boende behöver en handläggare utreda dina specifika behov. Platser fördelas sedan med prioritering till den som har allra störst behov. Det ska dock aldrig ta mer än tre månader från att ditt beslut är klart till du erbjuds en plats.

Du ansöker om plats i särskilt boende hos våra biståndshandläggare.

Vart får jag flytta?

Du kan inte välja vilket boende du vill flytta till, eftersom du erbjuds den plats som finns tillgänglig. Men du kan önska, och finns det inte plats för stunden kan du antingen flytta till ett annat boende så länge eller välja att tacka nej till platsen.

Läs om hur det är att flytta till äldreboende

I den här artikeln kan du läsa om hur det var för Erling när han flyttade in på äldreboendet Nordlund. Han var orolig innan eftersom det skrivs så mycket i media om brister i vården, men ett halvår senare säger han att han inte kunde ha det bättre.

Socialstyrelsens brukarundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen en brukarundersökning som heter "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Här kan du läsa en sammanställning av resultaten för särskilt boende i Köping.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se