Eken korttidsboende i Kolsva

Personal på Eken korttidsboende i Kolsva

Björn och Christina, sjukgymnast och arbetsterapeut och Eva och Marie, undersköterskor på Eken korttidsboende

Eken är en enhet för korttidsvistelse, avlastning/växelvård/dagvård och rehabilitering på Ekliden i Kolsva.

Målet med verksamheten är att försöka skjuta upp behovet av särskilt boende genom trä­ning, bra kost och social gemenskap.


•   Eken erbjuder dagligen:

    -social samvaro

    -individuella önskemål

    -promenader, utevistelse

    -lättare individuell träning

Vistelse på Eken beviljas av biståndshandläggaren.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se