Kolsva Kommundel

Äldreboende Ekliden i Kolsva

Ekliden i Kolsva

I Kolsva Kommundel finns två äldreboenden, Ekliden och Strömmen.

Ekliden

Ekliden är ett gruppboende med totalt 32 lägenheter i två plan. De boende har en gemensam matsal samt allrum. Hyttan och Smedjan är demensboende, Hyttan har nio lägenheter och Smedjan har sju lägenheter. Ekliden 2 har 16 lägenheter. 

Strömmen

Strömmen är ett gruppboende för dementa på två plan med sex boende på varje plan. De boende har egna lägenheter med två rum och kök. Det finns gemensam matsal där personal och boende äter tillsammans. Lägenheterna möbleras av anhöriga utifrån brukarens behov och önskemål. Enheten har en stor altan där de boende kan vistas när vädret är skönt.

Kontaktmannaskap

För att boende och anhörig ska känna trygghet har vi kontaktmannaskap. Det innebär att en personal ansvarar extra mycket för en till två boende samt att kontaktpersonen i första hand har kontakt med boendes anhöriga.

Sjuksköterskan har ansvar för den boendes omvårdnad/sjukvård och utför och följer upp läkarens ordinationer.

 

Kvalitetslogga
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se