Avgifter äldreomsorg

Foto på pengar och miniräknare

Vi tar ut avgifter för många av våra tjänster. Det styrs framförallt i socialtjänstlagen, men även av beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna får däremot aldrig bli så stora att du inte har pengar kvar till dina personliga behov och andra normala levnadskostnader

Biståndsbedömda insatser

Avgifterna för våra biståndsbedömda insatser baseras på dina inkomster och utgifter. Det innebär att om du har väldigt låga inkomster kan insatserna komma att bli gratis, medan det å andra sidan finns ett högkostnadsskydd så att det inte kan bli hur dyrt som helst.

Högkostnadsskydd - maxtaxa

Högkostnadsskyddet, eller maxtaxan, är 2 089 kronor per månad för 2019. Det är alltså det högsta beloppet du kan få betala för de insatser som ingår i maxtaxan. Du får även betala maxtaxan om du inte vill lämna några inkomstuppgifter alls till oss.

Insatser som inte ingår i maxtaxan

Det finns också insatser som inte omfattas av maxtaxan. För dem betalar alla lika mycket oavsett storlek på inkomst. Det gäller exempelvis matkostnader och färdtjänst.

Läs mer i våra broschyrer

Eftersom de avgifter vi tar ut styrs av olika lagar och prisindex kan det vara krångligt att sätta sig in i hur det fungerar. Vi har försökt göra det lättare för dig att förstå vad som gäller för just dig i våra broschyrer.

Nedsatta avgifter vid dubbla hyror

Om du får dubbla boendekostnader när du flyttar till äldreboende, för att du har uppsägningstid på lägenheten till exempel, kan du ansöka om nedsatta avgifter. Ring våra handläggare så kan de berätta mer.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se