Akut hjälp

Vid akuta situationer – 112

Vid akuta situationer ska du ringa 112.

Du hittar mer utförlig information om 112 på SOS Alarms webbplats.

Socialjour – 021-39 20 66

Socialjourens uppgift är att under kvällar, nätter och helger ta hand om akuta ärenden. Det kan handla om ingripanden på grund av missbruk, psykisk sjukdom eller barn som far illa. Du ringer socialjouren på telefon 021- 39 20 66.

Socialjourens öppettider:

  • måndag till torsdag klockan 16:30-00:00
  • fredag klockan: 16:30-01:00
  • lördag klockan: 15:00 - 01:00
  • söndag klockan: 15:00 - 00:00

Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagningen på telefonnummer 0221-255 10, telefontid: 8:30 - 11:00, övrig tid går det bra att lämna meddelande så ringer en mottagningsekreterare upp.

Här kan du läsa mer om Socialjour Västmanland.

Polisens telefonnummer – 114 14

För ärenden som inte är akuta, exempelvis tipsa eller anmäla ett brott, använd telefonnummer 114 14.

Här kan du läsa mer om hur du kommer i kontakt med polisen.

Journummer för att anmäla försvunna barn – 116 000

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett vilket EU-land man befinner
sig i. 

Den 16 december 2013 infördes 116 000 i Sverige. Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis. SOS-operatörerna kommer att hantera samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställa frågor enligt ett särskilt intervjustöd.

Läs mer om journumret på SOS Alarms webbplats.

När du vill veta vad som händer – 113 13

SOS Alarm har ytterligare ett telefonnummer, 113 13. Numret finns för att du ska kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

113 13 är också ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Du hittar mer utförlig information om 113 13 på SOS Alarms webbplats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se