Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Vill du göra en viktig samhällsinsats?

Bli god man!


Vad är ett godmanskap/förvaltarskap?
En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare. Personen måste ha en sjukdom, en psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Att vara god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag som innebär i grunden att frivilligt göra en hjälpinsats för en medmänniska och ta tillvara hens ekonomiska och juridiska rättigheter. Det finns tre huvudkategorier som uppdraget bygger på:

Förvalta egendom
Betala räkningar, placera pengar i fonder och ge fickpengar.

Sörja för person
Se till att personen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Bevaka rätt
Söka bidrag, skriva avtal, sälja hus och företräda vid arvskifte.

Ett godmanskap/förvaltarskap kan bestå av alla tre delar, två i kombination eller bara en del. Uppdraget är av ideell karaktär men gode mannen/förvaltaren har rätt till arvode för sin insats. Ett godmanskap pågår så länge det behövs eller så länge huvudmannen vill och kan uttrycka sin vilja. En god man/förvaltare kan även när som helst begära att få bli utbytt från sitt uppdrag.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap/förvaltarskap. Tingsrätten beslutar också vem som ska vara god man/förvaltare. När en god man/förvaltare ska bytas ut är det överförmyndaren som beslutar.

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap
Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Undantaget är om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan i stället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Gode mannen kan då inte betala hyra och huvudmannen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att huvudmannen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar, vilket kan leda till stor skuldsättning.

Vilka uppgifter ingår i ett godmanskap/förvaltarskap?
Uppdraget som god man ska anpassas efter huvudmannen behov, vilket innebär att huvudmannen och gode mannen tillsammans beslutar om vad hjälpen ska omfatta. Kan huvudmannen inte uttrycka sin vilja ska den gode mannen agera utifrån huvudmannens bästa. Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget som god man/förvaltare är:

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar.
 • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser.
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter, till exempel företräda vid arvskifte.
 • Sälja/köpa hus/lägenheter, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende.
 • Besöka huvudman 1–2 ggr/månad.

En god man/förvaltare ska inte utföra praktiska åtgärder hos huvudmannen, det är dock inte förbjudet men det är utanför uppdraget. Exempel på uppgifter som inte ingår i uppdraget är:

 • Hämta ut mediciner.
 • Städa, vattna blommor.
 • Skjutsa, promenera, fika.
 • Följa med till läkare eller liknande besök.
 • Handla.
 • Sköta hygien.

Skillnad mellan att vara god man och förvaltare
Det finns en skillnad mellan att vara god man och förvaltare. Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan inhämtande av dennes samtycke.

Krav för att bli god man/förvaltare
Kravet på lämplighet grundar sig i lagen där det står att personen som tar sig an uppdraget ska vara en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Det genomförs kontroller hos Polisen, Kronofogden samt i enstaka fall hos socialtjänsten för att säkerställa att personen inte förekommer i något av dessa register. Det finns även krav på att personen ska vara myndig och ha en ordnad ekonomi för att kunna bidra med ett gott omdöme. Individens önskemål och behov av vem som bäst kan företräda hen ska också vägas in.

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd ställer även som krav att genomgå en webbutbildning.

Hur blir jag god man/förvaltare?
Fyll i intresseanmälan och skicka in den antingen via mail på overformyndarnamnden@koping.seeller via post. Vid frågor och funderingar kontakta gärna oss på våra telefontider, måndag-torsdag kl. 10–12 på 0221–259 35.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Nibblesbackevägen 9 D, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Besökstid (ej i april)
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Telefontid
Måndag - Torsdag
­kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35