Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Västra Mälardalens överförmyndar­kansli

Aktuellt

Årsräkning 2020

Nu är det dags för dig som ställföreträdare att sammanställa årsräkningen för 2020, veckorna innan jul bör du fått hem ett brev innehållandes det material som du behöver. Om du mot förmodan inte fått brevet går det bra att kontakta oss, så ordnar vi med det.  Observera att samtliga verifikationer inte behöver lämnas in, om det inte är aktuellt med fördjupad granskning. Separat brev har skickats till de som är föremål för fördjupad granskning. Se länk för vad som behöver lämnas in med årsräkningen.

Checklista årsräkning 2020

Arvodesregler

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har tagit beslut om arvodesregler från och med 2021-01-01, se länken för de arvodesregler som gäller från och med årsskiftet.

Arvodesregler från och med 2021-01-01

Handläggningstider

I vår strävan att förbättra och förtydliga vår service har vi framställt handläggningstider för vår verksamhet, se länken för våra handläggningstider.

Handläggningstider

Obs!

Då vi fortfarande har en ökning av Covid-19, kommer vi inte kunna erbjuda  besökstider på fredagar under januari månad. Vi nås på våra telefontider eller på vår myndighetsbrevlåda; overformyndarnamnden@koping.se

Telefontider

Måndagar - Torsdagar kl. 10.00-12.00. 

Du når oss på:

0221-257 43

0221-259 35


Överförmyndarkansliets uppdrag

Överförmyndarkansliet bistår överförmyndar­nämnden med sakkunskap.

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation för överförmyndar­verksamheten i kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. Kansliets främsta uppgift är att utöva tillsyn över godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap. Kansliet är geografiskt placerat i Köping.

Överförmyndarkansliet arbetar för att enskilda inte ska drabbas av rättsförlust. Detta görs genom att:

  • utreda behovet av god man eller förvaltare
  • ansöka eller yttra sig till tingsrätten om anordnande av god man eller förvaltare
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • utbilda gode män, förvaltare och förmyndare

Ställföreträdarens uppdrag

Gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn hen behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Det är domstolens förordnande som reglerar den gode mannens eller förvaltarens uppgifter. Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Viktigt att veta inför stora uttag och placeringar

Om det ska göras stora uttag eller större placeringar i fonder, kapitalförsäkringar eller liknande behövs nämndens godkännande.

Ansökningar för dessa ska inkomma senast 2,5 veckor innan sammanträdet för att vi ska kunna garantera att det tas upp på nästkommande sammanträde.

Här hittar du datumen för nämndens sammanträden under 2021

Här hittar du våra blanketter

Blanketter du behöver för årsräkning 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Nibblesbackevägen 9D, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Besökstid (ej i januari)
Fredagar kl. 10.00 - 12.00

Telefontid
Måndagar - Torsdagar
­kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-257 43 eller 0221-259 35

Lorenzo Diaz Zamora

ENHETSCHEF