Ny årsräkningsblankett

Vi har tagit fram en ny årsräkningsblankett för att underlätta redovisningen. Blanketten ser i stort sett ut som den tidigare, under tillgångar (A) finns det nu endast två rutor där du skriver in det konto du använder som ställföreträdare och eventuellt sparkonto. Resterande konton, som till exempel fickpengskonto och matkonto redovisar du under övriga tillgångar. Där skriver du vad som fanns i respektive konto i början av perioden (sida 2) och slutet av perioden (sida 3).

Har du några funderingar kring blanketten, är du välkommen att kontakta oss.