Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

God man, förvaltare, förmyndare

Uppdraget som god man, förvaltare och förmyndare finns till för att personer inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust; den som inte själv kan ta hand om sin ekonomi och sina intressen ska inte påverkas negativt av det. Det är Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd som ansvarar för att utreda behovet av god man, förvaltare och förmyndare, och sedan kontrollera så att uppdragen sköts.

God man

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man.

Att ha en god man är en frivillig hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga – personen kan exempelvis ingå och säga upp avtal, inklusive ta tillbaka sin önskan om att ha en god man.

Förvaltare

Ibland räcker det inte med en god man, utan det behövs en förvaltare. Då ska personen som behöver hjälp också vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. En förvaltare får bara utses när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Den som har en förvaltare mister helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga, och får exempelvis inte själv ta ut pengar eller teckna nya avtal.

Förmyndare

Förmyndare har den som är under 18 år. I de allra flesta fall är förmyndaren den som är förälder, men i särskilda fall kan det utses en annan förmyndare. 

Ansöka eller anmäla behov av god man eller förvaltare

Det är skillnad mellan att ansöka om och anmäla behov av god man eller förvaltare.

Den som har behov kan själv ansöka hos tingsrätten

Den som är i behov av hjälp av en god man eller förvaltare har rätt att ansöka om det. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man eller förvaltare. Om det finns ett önskemål om att en särskild person ska vara god man eller förvaltare skrivs det med i ansökan. Ansökan skickas direkt till Västmanlands tingsrätt.

Skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare

Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man eller förvaltare åt någon annan. Det finns däremot en skyldighet för socialtjänsten att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man eller förvaltare. Anmälan skickas till överförmyndaren i den kommun personen som har behovet är folkbokförd.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Nibblesbackevägen 9 D, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Besökstid (ej i juni)
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Telefontid
Måndag - Torsdag
­kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Lorenzo Diaz Zamora

ENHETSCHEF