Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Det finns många olika typer av våld, det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer.

Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen. Socialtjänsten finns också för dig som utsätter närstående för våld. Stödet förmedlas på olika sätt i samråd med varje person och vid behov i samarbetar vi med sjukvård, frivilligorganisationer och polisen.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Du som är orolig för en anhörig eller vän är välkommen att kontakta kommunen för råd och stöd. Fråga efter mottagningen vid socialtjänsten när du ringer kommunens växel under kontorstid. Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm.

Du kan få stöd i din situation

Socialtjänsten, Köpings kommun samarbetar med Centrum mot våld i Västerås. Du som bor i Köping har tillgång till denna verksamhet och kan ringa och komma dit om du vill tala med någon om dina upplevelser, behöver hjälp och stöd eller har frågor.

Centrum mot våld är uppdelad i en mottagning för den som är utsatt för hot och våld, och en mottagning för den som har hotat eller skadat en närstående. De erbjuder olika former av stöd.

Här kan du läsa mer om Centrum mot våld i nära relationer

Stöd till barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten. Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, som anpassas efter den enskildes situation. Det kan vara till exempel gruppverksamhet eller individuella samtal. 

Rädda barnenBarnens rätt i samhället, BRIS

Brottsoffermyndighetens sida "Jag vill veta"

Kvinnojouren KAK

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter och vid en eventuell rättsprocess.

Kvinnojouren är politiskt- och religiöst obunden, och har tystnadsplikt. Du får självklart ringa anonymt. Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta dem som till exempel anhörig, vän eller arbetskamrat.

Kvinnojouren KAK

TELEFON
ADRESS

Postadress:
Kvinnojouren KAK
Box 216
731 25 Köping

Kontorstid:
Måndag-fredag kl. 9.00-16.00

http://www.kvinnojourenkak.se/

Stockholms läns mansjour

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Du kan vara helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, så som relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot - både som offer och förövare.

Mansjourens roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män, men vid behov även kvinnor. De som arbetar där är alla volontärer vilket innebär att de arbetar på frivillig basis, alla med olika bakgrunder och utbildningar. I rollen på Mansjouren är de samtalspartners, utan krav på någon professionell kompetens eller formell utbildning. Mansjouren bedriver ingen rådgivning och har ingen behandlande verksamhet, utan funktionen är enbart att vara någon att prata med. Volontärerna har avgett tystnadslöfte och du bestämmer själv hur pass anonym du vill vara.

Mansjouren

Information på fler språk

Här kan du hitta information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns, både för den som utsatts för våld i nära relation och för den som utsatt någon annan.

Arabiska

لدعم الوطني

هل تتعرض للعنف المنزلي؟

هل قمتَ أنتَ بتعريض شخص آخر للعنف المنزلي؟

جهات أخرى في البلدية تُقدم الدعم

Dari

حمایه سراسری در تمام کشور

آیا در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک هستید؟

آیا شما نفر دیگری را در یک رابطھ نزدیک مورد خشونت قرار دادهاید؟

سایر مراکزی که در کمون به ارائه حمایه می‌پردازند

Somaliska

Taageero waddani ah

Cid xigto kuu ah xoog ma kuu adeegsatay?

Cid kale oo xigto kuu ah ma u adeegsatay xoog?

Kuwa kale ee degmada gudeheeda ah ee bixinaya taageero

Tigrinja

ሃገራዊ ደገፍ

ብመቕርብካ ንዓመጽ ተቓሊዕካ/ኪ’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ንመቕርብካ/ኪ ንዓመጽ ኣቃሊዕካዮም/ክዮም’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ኣብ ኮሙን ደገፎም ዚህቡ ካልኦት

Finska

Kansallinen tuki

Koetko väkivaltaa läheisessä suhteessa?

Oletko kohdellut jotakuta väkivaltaisesti läheisessä suhteessa?

Muut kunnassa tukea tarjoavat tahot

Engelska

National support

Are you experiencing violence in a close relationship?

Have you subjected someone close to you to violence?

Other organisations in the municipality that offer support

Svenska

Nationellt stöd

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

Andra i kommunen som erbjuder stöd

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, accepterat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och vem som helst kan bli utsatt. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när människors rättigheter kränks. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få bestämma över sig själv och sin egen kropp, att få gifta sig med vem man vill och att inte kontrolleras av sin familj eller släkt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Kontakt

Mottagningen

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Vardagar kl. 8.30-11.00, avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Centrum mot våld - för dig som är utsatt

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal