Fritidshem

S:t Olovs fritidshem ska vara en lustfylld och lärorik miljö för alla barn före och efter skoldagen. Som förälder ska du kunna känna dig trygg med att dina barn blir sedda och bekräftade och får stimulans i sin utveckling hela dagen.

Öppettider: 06.30-18.30

Alternativtext (alt-text)

Rutiner

kl. 07.15 serveras frukost i matsalen och en fritidspedagog från varje avdelning går med barnen och äter.

För dem som kommer senare än kl.07.15 sker lämningen i matsalen där barnen vistas till kl.07.45. Därefter är det morgonrast med fritidspersonal ute på gården kl.07.45-08.10. 

När skolan slutar kl.13.15 är det fritidsrast för Ekorren, Bullerbyn, Solrosen och år tvåans fritids. Årskurs 3, 4 och 5 slutar senare på dagarna och då börjar barnens fritidsverksamhet/Öppna verksamhet på Kojan (Folkets hus)

Mellanmålet serveras vid två tider:

  • kl. 14.00-14.30 äter Ekorren, Bullerbyn och Solrosen
  • kl. 14.30- 15.00 tvåans fritids och Kojan/Öppen verksamhet

Ca: kl. 16.45 går alla avdelningar till år 2 fritids där gemensam stängning sker.

Lunch under lov serveras i vår matsal kl.11.30. och frukost kl. 07.30.
 
Föräldrarna ansvarar för att barnen lämnas och hämtas inom den överenskomna tiden. Barn har inte rätt att vistas på fritids om föräldern har semester, är arbetslös eller har annan ledighet.

Fritidshemmen stänger sin verksamhet 3 dagar per läsår för utvärdering och planering av sin verksamhet. Datum meddelas så snart de fatställts centralt i Köpings kommun.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 juni 2017


Kontakt

stolovsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 05
Adress: S:t Olovsgatan 17

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: