Fritidshem

Fritidshem Nyckelbergsskolan

Fritids är ett komplement till skolan och erbjuder barnen meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. Vi arbetar med att barnen ska utveckla sin sociala förmåga genom skapande verksamhet, lek och rörelse.

Så här arbetar vi

Vårt övergripande mål är att ditt barn ska känna trygghet, respekt och lära sig att samarbeta. Barnen ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och få möjlighet till fysisk aktivitet och social träning. Vi strävar efter att ge ditt barn ett så varierat utbud som möjligt.

  • Vi besöker regelbundet skogen och vistas ute varje dag.
  • Vi utövar lekar och lagsporter.
  • Vi skapar och använder våra sinnen.
  • Vi prioriterar den fria leken och barnens egna val.

På Nyckelbergsskolan finns fem fritidshemsavdelningar; Himlabacken, Björnidet/Nyckelpigan, Ugglebacken 2, Rävlyan och Snoken.

All vår verksamhet vänder sig till vårdnadshavare som arbetar eller studerar och avgiften är inkomstreglerad. Hela skolan har tre planeringsdagar per år. I god tid får du som vårdnads-havare information om datum. Ingen fritidsverksamhet erbjuds dessa dagar. Dagarna ger ingen avgiftsreducering.

Barnen ska ha praktiska och oömma kläder. Regnkläder och stövlar bör finnas tillgängliga liksom extra-kläder om något blir vått.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2019


Kontakt

nyckelbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-252 10
Adress: Hammargatan 1

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: