Fritidshem

Kolsva skolområde har fritidshem på Malmaskolan och Odensviskolan. Fritids har öppet innan och efter skoltid för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du behöver betala avgift för att ditt barn ska gå på fritids. Fritidshemmen har också lovverksamhet.

Fritidshemmet på Malmaskolan består av tre avdelningar: Pärlugglan, Jordugglan och Tornugglan. Vi håller till i Södra skolan och i Klockhuset. På Odensvi skola finns en fritidshemsavdelning, den heter Oden.

Barn till yrkesarbetande eller studerande föräldrar kan gå på fritids under föräldrarnas arbetstid. Fritids öppnar klockan 06.00 och stänger 18.30. På morgonen, innan skolan, serveras frukost och på eftermiddagen serveras mellanmål. På skolans lov ordnas så kallad lovomsorg. Barn som annars inte går på fritids är då välkomna. Fritidsplatsen är avgiftsbelagd och samordnas med förskolans avgift.

Till Ansökan om fritidshemsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du lägger också in schema och ändrar inkomst på den webbsidan.

Fritidshemmets mål

  • Ge barnen trygghet, enskilt och i grupp.
  • Ge barnen möjlighet att delta i olika aktiviteter.
  • Ge barnen möjlighet att påverka och ta ansvar för sina aktiviteter.
  • Förbereda barnen att kunna bedriva ett aktivt fritidsliv.
  • Kunna samarbeta, visa hänsyn och respektera varandra.
  • Möjlighet till en lugn miljö.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2018


Om Kolsva skolområde

Kolsva skolområde består av två grundskolor, fyra fritidshemsavdelningar och en ungdomsgård.

Malmaskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 9 samt två särskilda undervisningsgrupper, tre fritidshemsavdelningar och Kolsvas ungdomsgård.

Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola! Där bedriver vi undervisning från förskoleklass till årskurs 6. I Odensvi skola finns också en fritidshemsavdelning och en förskola.

Translate this page: