IT i undervisningen

Att kunna förstå den moderna digitala tekniken är viktigt i informationssamhället och i skolan. Att använda datorer och surfplattor idag motsvarar nästan att vara läs- och skrivkunnig och möjligheten att använda dessa har blivit en demokrati- och rättvisefråga

På Karlbergsskolan är alla elever utrustade med varsin surfplatta.För att surfplattan enkelt ska kunna användas i undervisningen är många klassrum på skolan utrustade med exempelvis AppleTV. Vi använder oss av en lärplattform där lärare och elever kan kommunicera med varandra. Lärplattformen är också platsen där du hämtar och lämnar in mycket av ditt studiematerial. Med den digitala tekniken föds ständigt nya arbetssätt som ska göra det lättare för varje elev att nå målen i läroplan och skolplan.

Filmen nedan är en del av barn- och utbildningsförvaltningens IT-plan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 februari 2018


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: