Våra styrdokument

Det finns olika lagar och regler som styr skolans verksamhet. Här kan du läsa om olika styrdokument vi på Karlbergsskolan arbetar efter.

Skollagen och läroplanen

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om läroplanen och skollagen som styr skolans verksamhet.

Här kan du läsa mer om skollagen.

Läroplanen, Lgr 11 hittar du här.

Likabehandlingsplanen

Varje skola ska en plan för hur skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan ska revideras varje år så att den hålls aktuell. Likabehandlingsplanen regleras i två regelverk, Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800).

I Karlbergsskolans likabehandlingsplan kan du läsa om hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling på vår skola.PDF

Trivsel och trygghet

För att vi ska ha en bra arbetsmiljö på Karlbergsskolan och för att alla ska trivas tycker vi att det är bra och viktigt att alla hjälps åt och arbetar mot samma mål.

Här kan du läsa mer om trivsel och trygghet och vår inställning till ordning på Karlbergsskolan.PDF

Alkohol- och drogpolicy

Skolan är en drogfri zon. Här kan du ta del av vår policy gällande alkohol och droger.PDF

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld

Här kan du ta del av handlingsplanen mot hedersrelaterat förtryck och våld.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2018


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: