Elevinflytande

Elevinflytandet på Karlbergsskolan är viktigt. Varje klass har bland annat klassråd tillsammans med sina kontaktlärare.

Elevråd

En representant från varje klass deltar i elevrådet. Elevrådet leds av en ordförande och sekreterare som också utgör arbetsutskottet där elevrådsmötena förbereds. Med elevrådet arbetar också skolans fritidspedagoger och möten hålls med skolledningen och andra inbjudna gäster som berörs av de aktuella frågorna.

Trivselledare

Karlbergsskolan är med i Trivselprogrammet som är ett program för att förebygga mobbning och utanförskap genom att öka aktiviteterna på rasterna. Trivselledare är elever som leder aktiviteterna på raster och håltimmar. Vid en trivselledaraktivitet får alla som vill vara med.

Läs mer om Trivselprogrammet och trivselledarna här. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: