Organisation

På Karlbergsskolan arbetar vi i arbetslag årskursvis. Lagledarna i dessa arbetslag utgör tillsammans med skolledningen skolans ledningsgrupp. Karlbergsskolans organisation består också av ett elevhälsoteam, en expedition, en fritidslokal, ett skolbibliotek samt en vaktmästare.

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här.

Ledningsgruppen

Skolledning

I skolledningen finns rektor Cecilia Binbach och biträdande rektor Louise Guldbrandsson.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen finns Emma Darzins samt de olika arbetslagens lagledare: Linda Eriksson åk 7, Elin Jatko åk 8, samt Dobrila Sandblom åk 9.

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, skolsköterska Camilla Anderson, skolkurator Kerstin Ekholm, specialpedagog Ylva Sundström, studie- och yrkesvägledare Sanne Damm, speciallärare Marina Martinelli, lärare med stödfunktion Magdalena Danielsson samt fritidspedagogerna Maria Strömberg och Maria Bergman.

Här kan du läsa mer om elevhälsan.

Expedition

I expeditionen arbetar skolassistenten Veronica Sogge.

Här hittar du mer information om expeditionen, som exempelvis öppettider.

Vaktmästare

Lars-Uno Wiman är skolans vaktmästare.

Bibliotek

I skolbiblioteket arbetar skolbibliotekarien Martina Edberg.

Här kan du läsa mer om skolbiblioteket.

Fritidslokal

Fritidspedagogerna Maria Strömberg och Maria Bergman arbetar i fritidslokalen.

Här kan du läsa mer om skolans fritidslokal Labyrinten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 januari 2019


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: