Publicerad 2018-01-19

Lika Olika - utbildning i tolerans

Mary Juusela från Lika Olika föreläser

Nu kör vi på Karlbergsskolan igång arbetet med Lika Olika som är en utbildning för personal, elever samt vårdnadshavare i tolerans.

Lika Olika är en utbildning i tolerans för att minska främlingsfientlighet och utanförskap och skapa öppenhet och tolerans till alla slags olikheter som exempelvis kön, utseende, etnicitet och socioekonomiska faktorer med mera.

Mary Juusela som är Lika Olikas grundare har redan utbildat flera skolor i Köping och nu har turen kommit till Karlbergsskolan. Arbetet börjar med en kartläggning som består av en enkätundersökning samt intervjuer av ett urval elever i grupp samt personal.

Personalutbildning och temadag

All personal på skolan får sedan genomgå en halvdags personalutbildning innan arbetet tas vidare till eleverna. Den 22 februari har eleverna en temadag där representanter från Lika Olika utbildar eleverna i samarbete med personalen på skolan.

Föräldraföreläsning

Den 22 februari kl. 18.30-20.00 är vårdnadshavare till eleverna på Karlbergsskolan välkomna till en föreläsning med Mary Juusela. Även släkt och vänner är välkomna. Föreläsningen kommer att vara i Karlbergsskolans studiehall.

Du behöver anmäla dig till föreläsningen senast den 19 februari via e-post till Martina Edberg: martina.edberg@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 januari 2018


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: