Kamratstödjare

Foto på FN-flaggan utanför Karlbergsskolan

På Karlbergsskolan är målet att uppnå en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Genom samarbete med skolpersonal fyller kamratstödjarna en viktig funktion som komplement till elevhälsoteamets utredande och åtgärdande arbete.

Att vara kamratstödjare är ett förtroendeuppdrag som elev på skolan. Som kamratstödjare är du en kompis som ställer upp på kompisar och därigenom är du en förebild för dina klasskamrater.

Vill du veta mer kan du kontakta de ansvariga handledarna för Karlbergsskolans kamratstödjare.

I Karlbergsskolans likabehandlingsplan kan du läsa om hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling på vår skola.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2016


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: