Fritidshem

Foto på Himmeta fritidshem

Himmeta fritidshem

Himmeta skolas fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Vårt övergripande mål är att ditt barn ska känna trygghet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar samt få möjlighet till fysisk aktivitet och social träning. Vi strävar efter att ge ditt barn ett så varierat utbud som möjligt.

  • besöker regelbundet skogen och vistas ute varje dag.
  • Vi utövar lekar och lagsporter.
  • Vi skapar och använder våra sinnen.
  • Vi prioriterar den fria leken och barnens egna val.

All vår verksamhet vänder sig till vårdnadshavare som arbetar eller studerar och avgiften är inkomstreglerad. Hela skolan har tre planeringsdagar per år. I god tid får du information om datum. Ingen fritidsverksamhet erbjuds dessa dagar och dagarna ger ingen avgiftsreducering.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2018


Kontakt

himmetaskola@koping.se
Expeditionen: 0221-331 19
Adress: Himmeta

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: