Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I personuppgiftslagen finns bland annat regler för hur personuppgifter får behandlas på webbsidor, i register vid insamling med mera.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd eller styrelse är ansvarig för de personuppgifter som behandlas på respektive förvaltning. Kontakta Köpings kommun om du vill komma i kontakt med respektive nämnd.

Köpings kommun
731 85 Köping
Telefon växel: 0221-250 00
Organisationsnummer: 212000-2114

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Till personuppgiftsombudet kan du vända dig om du har frågor om personuppgiftslagen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se