Publicerad 2019-11-01

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Byte av belysning längs Stora gatan ger vissa störningar

Under veckan har vi påbörjat arbetet med att byta ut gatubelysning längs Stora gatan. Arbetet sker med kranbil och ger därför vissa störningar för gångare och cyklister.

Det är cirka 80 stolpar som ska bytas längs Stora gatan, från Sveavägen, via Hökartorget, upp till Västeråsvägen.

Vid varje stolpe behöver vi använda oss av kranbil, och vid vissa stolpar måste vi gräva. Därför blir det vissa störningar för dig som går och cyklar. Det kommer dock inte vara helt avstängt, utan du kommer kunna komma fram.

Belysningen längs å-promenaden kommer sedan också att bytas på samma sätt.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se