Publicerad 2019-10-25

Stöd & omsorg

Brukarundersökning inom LSS pågår för fullt

Exempelbild

Att leva med en funktionsnedsättning innebär väldigt olika utmaningar för olika personer. Så när Vård & Omsorg nu genomför en brukarundersökning i sina LSS-verksamheter är det med många fiffiga hjälpmedel och stöd.

Hur ska vi kunna förbättra våra verksamheter om vi inte vet vad de som behöver dem tycker? Varje år genomförs en brukarundersökning inom äldreomsorgen, och även om det innebär vissa utmaningar – särskilt för den som lever med en demenssjukdom – så är det inget mot de utmaningar som presenterar sig när man ska mäta i LSS-verksamheten. En enkät ska ju vara anonym, man ska känna sig trygg i att svara det man verkligen tycker, och samtidigt så kanske man behöver hjälp att fylla i frågorna.

En ”temperaturmätning” för kvalitetsarbetet

Eva Saaw arbetar som kvalitetschef på Vård & Omsorg och är väldigt nöjd med att vi nu genomför en ordentlig brukarundersökning för första gången. Och som sen ska fortsätta genomföras år för år så att vi både kan mäta våra resultat mot tidigare år och mot andra kommuner i landet.

– Det blir en slags temperaturmätning för att se vad vi behöver jobba med att utveckla, säger Eva.

Men hur gör man nu då?

– Det svåraste är de som har stöd hemma, berättar Eva. Till de som har personlig assistans eller boendestöd har vi helt enkelt fått skicka hem enkäten med post. Vi får hoppas att de vill fylla i den, för alla svar betyder jättemycket för oss.

Lena Lundeqvist, en av fem frågeassistenter. Till vardags arbetar hon som stödpedagog.

Hjälpmedel och frågeassistenter

Man kan också fylla i enkäten digitalt. Och för den som behöver mycket stöd räknar Eva upp ett antal varianter:

– Du kan fylla i på papper, dator, surfplatta och smartphone. Du kan få frågorna upplästa med röst eller på teckenspråk. Vi använder även piktogram, som är stödbilder för den som har svårare att förstå.

Utöver dessa hjälpmedel har man engagerat de som till vardags arbetar som stödpedagoger mot LSS-verksamheterna att fungera som ”frågeassistenter”. Eftersom de är så neutrala det går, och inte någon personen är i beroendeställning till, kan de hjälpa till att fylla i enkäten för den som behöver mycket stöd.

Enkäten stänger den 31 oktober, men man kan följa resultaten i realtid alltefter de kommer in. De nationella resultaten kommer i december.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se