Publicerad 2019-10-23

Boende,miljö & trafik, Nyheter

Stor uppslutning till föreläsning om insektsdöden

På tisdagskvällen den 22 oktober hölls en föreläsning om sanningen bakom insektsdöden och landskapets inverkan på insekternas mångfald i Köpings stadsbibliotek.

Erik Öckinger från Sveriges Lantbruksuniversitet som bjudits in av Köpings miljökontor för att berätta om varför insekterna har minskat i antal och hur utformningen av landskapet påverkar dem.

Erik inledde med att sakligt berätta om larmrapporterna över insektsdöden i Europa. Han kunde konstatera att det inte går att dra så drastiska slutsatser av den forskning som gjorts hittills. Utifrån de livsmiljöer som finns för insekter kan man ändå misstänka att både artantal och antalet insekter av varje art har minskat kraftigt i både Sverige och de västra delarna av Europa.

- Det var en väldigt intressant och lärorik föreläsning, säger Christina Schyberg, ekolog på miljökontoret.

Christina fortsätter med att säga att det var roligt att uppslutningen var så bra till föreläsningen.

- Jag tror att det är en fråga som många fått upp ögonen för genom att den blivit alltmer uppmärksammad av media och många vill veta vad som kan göras för att vända trenden. Både de stora samhällsstrukturerna som väg- och kraftledningsnät och den lilla villatomten spelar roll för insekternas mångfald, säger Christina. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se