Publicerad 2019-10-03

Nyheter

Nya fina kontor i KMV-byggnaden

Elizabeth Salomonsson klipper bandet

Nu har lokalerna i KMV-buyggnaden invigts. I lokalerna har bland Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobbcenter och enheten för försörjningsstöd numera sina kontor och besökscenter.

En stor applåd bröt ut i den välfyllda lokalen när kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salommonsson klippte bandet och officellt förklarade nya KMV för invigt.

Det var för drygt ett år sedan som renoveringen och ombyggnationen av den anrika byggnaden startade. I sitt invigningstal lyfte Elizabeth Salommonsson byggnadens historia och vad den betytt för Köpings utveckling. Hon tog också en blick in i framtiden:

-Att finnas på samma plats ökar förutsättningarna för ett samarbete som gagnar oss alla, min förhoppning är att alla ska trivas på sin nya arbetsplats, att ett samarbete ska kunna utvecklas och att de som behöver vår service ska känna sig nöjda.

Efter invigningen kunde de som ville följa med på en rundvandring i de nya kontorslokalerna.

-Lokalerna är jättefina och jag önskar verksamheterna ett varmt lycka till i sina nya kontor, sade Sara Schelin, kommunchef i Köpings kommun.

Lokalerna inrymmer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobbcenter och enheten för försörjningsstöd.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se