Publicerad 2019-09-06

Nyheter

Historielektionen får nytt liv med inslag av teater och film

Ny organisation har skapat nya vägar för samverkan

Sedan 1 januari 2019 tillhör Kulturskolan Kultur-och folkhälsoförvaltningen. Genom den nya organisationen har nya samarbeten växt fram bland annat mellan Kulturskolan och Köpings museum där museets kulturhistoriska miljöer skapar en spännande scen för film- och teaterprojekt.

Fyra nya projekt erbjuds till grundskolan under höst och vår

De nya film- och tetaterprojekten är skapade av Lena With, kulturpedagog på Kulturskolan och Sara Damsgaard, museipedagog på Köpings museum och erbjuds till grundskolans årskurs F-6.

Projekten ger barnen möjlighet att lära sig historia på ett nytt sätt genom upplevelse och medskapande.

Läs mer om projekten

Gammeldags lektion handlar om hur det var att gå i skolan för 150 år sedan. Ett filmprojekt där eleverna både får introduktion i filmproduktionens värld, uppleva en gammeldags lektion med gamla skolbänkar och teaterkostymer.

Bondgården förr och nu är ett upplevelsebaserat lärande med inslag av dramatisering. Barnen improviserar olika vardagliga scener och intriger som skulle kunna ha utspelat sig under livet på bondgården för 150år sedan.

Filmprojekt Järnåldern innebär att eleverna arbetar med filmproduktion, planerar, filmar och redigerar. Ett filmprojekt med utgångspunkt i att eleverna läst/ läser om forntiden.

Mordmysteriet i Nyströmska gränden är ett spännande filmskapande där vi planerar och filmar i Nyströmska gården. Vi använder oss av rekvisita och interiör från 1930-talet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se