Publicerad 2019-08-23

Stöd & omsorg

Demensutbildning för anhöriga

Äldre man och kvinna som ler mot varandra

Vill du veta mer om demenssjukdom? Vårt demensteam håller kurser för dig som är anhörig, eller kanske bara känner någon med demenssjukdom, och vill veta mer.

Kursen består av fem tillfällen under hösten.

Plats: Sveavägen 21, Köping
(bakom posten, mitt emot KBAB:s huvudkontor)

Tid: 17.00-20.00

Anmälan gäller till samtliga tillfällen, detta för att få en kontinuitet och trygghet i gruppen. Det finns 20 platser, och sista anmälningsdag är 23 september.

Kursen är gratis, fika serveras till självkostnadspris.

Innehåll

Onsdagen den 25 september 2019
Demenssjukdomar och behandling

Onsdagen den 2 oktober 2019
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid demens) och Nollvision

Onsdagen den 9 oktober 2019
Bemötande och förhållningssätt

Tisdagen den 15 oktober 2019
Miljö med fokus på hörsel, syn och måltidssituation
Kognitiva hjälpmedel

Onsdagen den 27 november 2019
Uppföljningstillfälle

Frågor och anmälan

Linda Jakobsson, demenssjuksköterska
0221-258 85 eller linda.jakobsson@koping.se

Therese Jakobsson, arbetsterapeut
0221-250 67 eller therese.jakobsson1@koping.se

Välkommen!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se