Publicerad 2019-08-12

Barn & utbildning, Nyheter

Nytt sätt att fakturera förskole-
och fritidshemsavgifter

Nu inför vi ett nytt sätt att fakturera barnomsorgsavgifter. Du som har barn i förskola och/eller fritidshem får fakturan i mitten av september istället för mitten av augusti.

För att få med alla eventuella schemaändringar under månaden kommer vi från och med augusti att börja med så kallad efterdebitering.

Vi gör den här ändringen för att få så korrekt avgift som möjligt på fakturorna. De blir tydligare och behöver inte efterjusteras i samma utsträckning som tidigare.

Senare faktura enda skillnaden för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare blir enda skillnaden att du får fakturan en månad senare. Du kommer alltså inte att få någon faktura i mitten av augusti. Den första fakturan efter sommaren kommer istället i mitten av september.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se