Publicerad 2019-07-02

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Vattenläget i Köping är bra, men du som har egen brunn bör hålla koll

Exempelbild

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är under de normala för årstiden i stora delar av landet. På många platser används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten, och då kan de låga nivåerna innebära problem. I Köpings kommun använder vi en blandning av grundvatten och ytvatten från Hedströmmen som vattentäkt.

I vår kommun är det ingen vattenbrist idag, men särskilt du med egen brunn bör vara uppmärksam på tillgången på vatten.

I och med att vi blandar grundvatten och ytvatten från Hedströmmen till produktion av vårt dricksvatten påverkas Köpings kommunala vattenförsörjning inte lika lätt av låga grundvattennivåer som om vi skulle använda oss av enbart grundvatten.

Även om situationen för vårt kommunala dricksvatten ser stabil ut för tillfället följer vi utvecklingen noga.

Har du egen brunn är det ditt ansvar

Du som har egen brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Du bör därför vara sparsam med vattnet, mäta vattennivån i brunnen regelbundet och tänka igenom vilka alternativ som finns om den sinar.

Skulle du med egen brunn bli i akut behov av vatten till hushållet går det bra att hämta i exempelvis flaskor eller dunkar på anvisade ställen med kommunalt dricksvatten.

För att lösa akut brist på större mängder vatten, som exempelvis vattenförsörjning till större djur som kor och hästar, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Ring då tekniska kontoret på 0221-252 50.

Vi informerar vid förändring

Om situationen förändras under sommaren kommer informationen här på kommunens webbplats att uppdateras.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 juli 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se