Publicerad 2019-06-10

Kommun & politik, Nyheter

Välkommen till kommunfullmäktige 17 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, måndag 27 maj klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare.
 2. Meddelanden
 3.  Budget 2020.
 4. Markförvärv, Malma Prästgård 1:1.
 5. Bildande av bolagskoncern och bolagisering av tekniska kontoret.
 6. Ny taxa med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter.
 7. Reviderad förbundsordning samt justering av Revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund.
 8. Anhållan om utökad borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund.
 9. Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018.
 10. Budgetuppföljning nr 1 2019.
 11. Läsplattor till kommunfullmäktige – särskilt uppdrag 2019
 12. Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet Västra Mälardalen.
 13. Motion, inrätta friskvårdspeng till alla fast anställda inom Köpings kommun.
 14. Motion, låt Kolsvaborna välja sin egen kommundelsnämnd.
 15. Motion, angående reklam på offentlig plats.
 16. Medborgarförslag – fler laddstolpar.
 17. Medborgarförslag – förlängning av gång- och cykelväg utmed gamla Västeråsvägen.
 18. Medborgarförslag – motionsspår på Malmön.
 19. Medborgarförslag – åtgärder för att sänka hastigheten på Ågärdsgatan.
 20. Organisationsutredning, miljökontorets placering.
 21. Kompletteringsval, styrelseledamot i Mälarhamnar AB.
 22. Nyval av nämndemän, 2020-2023.
 23. Medborgarförslag – utegym på Mälartorget.
 24. Motion, se över innehållsförteckningen i våra livsmedel. 

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se